LED obrazovka Ostrava

Nabízí exkluzivní příležitost jak zviditelnit a propagovat Vaši firmu, nabídnout Váš produkt, služby nebo sdělit jiné informace prostřednictvím velkoplošné světelné LED obrazovky umístěné na vysoce frekventovaném místě v Ostravě.

Velkoplošná LED obrazovka je instalována na budově sladovny u křižovatky ulic Českobratrské, Cihelní a Cingrové ( u bývalého stadiónu J. Kotase), kterou denně projde nebo projede až 33 000 vozidel.

Její výborná strategická poloha a špičková viditelnost Vám tak odkrývá mimořádnou a nadstandardní příležitost k efektivnímu oslovení širokého spektra firem a občanů.

LED obrazovka
levná a účinná reklama

Velkoplošná světelná LED obrazovka představuje moderní reklamní médium dneška. Výzkumy prokázaly, že statickou reklamu sleduje zákazník pouze po velice krátkou dobu 1-3 sekundy. Zatímco pohyblivá videoreklama jej dokáže upoutat až na dobu 60 sekund. Tento výrazný rozdíl dá Vaší firmě významný náskok před konkurencí.

Výhody prezentace na
LED obrazovce

 • Efektivní, atraktivní a prestižní prezentace Vaší firmy, produktu, služby, informace nebo sdělení.
 • Rozsáhlé oslovení velkého počtu různorodého spektra občanů, firem, potenciálních zákazníků, partnerů a podobně. Jedinečná možnost oslovit denně až 25 000 Vašich potencionálních zákazníků nebo klientů.
 • Přitažlivost a vysoká zapamatovatelnost spotu díky nestandardní formě prezentace s velkým účinkem na diváky / spotřebitele.
 • Perfektní viditelnost a čitelnost zobrazovaného textu i na přímém slunci. Sledovatelnost obrazovky je možná již od vzdálenosti 200 metrů.

Kdy využít velkoplošnou reklamu

 • dlouhodobé budování pozitivního vnímání značky
 • propagace Vašich výrobků, Vaší firmy, Vašich služeb, prezentace akční slevy apod.
 • soukromé přání k narozeninám včetně fotky a věnování
 • extrémní zvýšení povědomí o probíhajících kulturních a veřejných akcích
 • pozvánky na sportovní utkání v Ostravě a okolí
 • přetáhnutí zákazníků konkurence pomocí vysoce efektivní reklamy
 • inzerce
 • přání PF na konci roku

LED obrazovka Ostrava

»Na tomto médiu nového tisíciletí bude reklama Vaší firmy skutečně vidět !


»Videoreklama je vysoce účinná, pružná a umožňuje zobrazovat aktuální informace …
fotografie LED obrazovka Ostrava
fotografie LED obrazovka Ostrava
RPL servis
Soběšovice,   739 38
Tel.: + 420 731 158 222